Kredyty konsumenckie


Pojęcie kredytu konsumenckiego i związanych z nim wymogów reguluje ustawa z 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. t. j. 2022, poz. 246). Kredyty konsumenckie to przede wszystkim umowy kredytu zawarte na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ustawa stanowi, że taką umową jest m.in. każda umowa kredytu, w rozumieniu przepisów prawa bankowego, gdzie kredytobiorcą jest konsument, jak również umowa pożyczki, czy umowa o kredyt odnawialny. Nie ma tu znaczenia czy jest to umowa o kredyt w rachunku bieżącym, kredyt gotówkowy, samochodowy, mieszkaniowy czy zadłużenie na karcie kredytowej.

Czym jest kredyt konsumencki

Każdy kredyt udzielony osobie fizycznej, będącej konsumentem na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie zwykle kredytem konsumenckim. Ustawa przewiduje maksymalną wysokość takiego kredytu i jest to kwota 255 550,00 zł (lub jej równowartość w innej walucie). Wspomniana wyżej ustawa jest bardzo ważna dla konsumentów, wynika z niej bowiem wiele korzystnych uregulowań dla konsumentów. Konsumenci przed zawarciem umowy kredytowej uzyskali prawo do wszystkich podstawowych informacji o kredycie jak:

  • koszt kredytu
  • całkowita kwota do spłaty
  • wysokość oprocentowania i pozostałych opłat
  • wartość zabezpieczeń, czy obowiązkowych ubezpieczeń,
  • RRSO (roczną rzeczywistą stopę oprocentowania)

i wiele innych informacji – jak chociażby informacje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy czy spłaty kredytu przed terminem.

Jak spłacić kredyt przed terminem?

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytobiorca otrzymuje przy zawarciu umowy. Konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Oznacza to, że przed podjęciem decyzji kredytowej konsumenci mają pełną wiedzę o przyszłym zobowiązaniu, mają również prawo do otrzymania bezpłatnego projektu umowy do zapoznania się i podjęcia decyzji. Chcąc zapoznać się z ofertą kredytów konsumpcyjnych, w mieście Poznań oprócz ofert wszystkich zapewne banków, można skorzystać z oferty SKOK (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) jak również pośredników kredytowych, innych niż kredytodawca.

Więcej informacji znajdziesz na: https://your-choice.com.pl/