Kredyt bankowy w walucie szwajcarskiej

Kredyt bankowy to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a ich klientem. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy na określony czas i określony cel. Kredytobiorca natomiast musi, na podstawie podpisanej umowy, wykorzystać przyznany kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem, a także oddać pożyczona kwotę wraz z odsetkami. Na rynku […]