Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych – skuteczna metoda diagnostyczna


Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych to niezwykle ważna sprawa, bowiem zaniedbania w tym obszarze mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Dlatego według wymagań wielu firm ubezpieczeniowych – przynajmniej raz w roku należy podjąć takie kroki.

Efekty badań

Celem takiego badania jest wykrycie możliwych usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu rozdzielni. Głównym narzędziem, które się do tych czynności wykorzystuje jest kamera termowizyjna. Za jej pomocą badane są skoki temperatury. Uzyskany wynik należy porównać z ogólnymi normami, dzięki czemu będzie można określić, czy dana część pracuje odpowiednio i nie przekracza regulaminowych wartości. Badaniu poddaje się przede wszystkim takie elementy jak: szynoprzewody, stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, szafy zasilająco-sterownicze, silniki w centralach wentylacyjnych oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.

Badanie z użyciem kamery termowizyjnej

Nie wymaga ograniczenia przepływu prądu w rozdzielni elektrycznej, co bez wątpienia jest wielką zaletą tej metody i nieocenioną oszczędnością czasu. Całą procedurę przeprowadza się bez kontaktu z poszczególnymi elementami w bezpiecznej odległości, niezagrażającej zdrowiu operatora. Dlatego kolejną dobrą stroną tego typu badania jest bezpieczeństwo. Ponadto metoda jest bardzo szybka i skuteczna, co może okazać się kluczowe w przypadku poważnych awarii, wymagających pilnej interwencji.

Przeprowadzone badanie pozwala określić, czy dana awaria wymaga natychmiastowej naprawy, czy może być odsunięta w czasie. Stwierdza się to na podstawie zaobserwowanych anomalii cieplnych, które mniej lub bardziej odbiegają od przyjętych norm. Każda usterka ma swój priorytet. Należy pamiętać, że nawet malutka niesprawność może być powodem ogromnych strat. Z tego powodu badanie i interpretacja wyników powinny być wykonywane przez specjalistę. Tylko osoba o odpowiedniej wiedzy może dokonać właściwych wniosków.

Skuteczna diagnostyka termowizyjna, zapraszamy: https://term-os.pl/